Schuldhulp

Diverse organisaties in Nederland bieden persoonlijke hulp of advies bij het saneren (of wegwerken van) schulden. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk of de sociale dienst in uw gemeente. Vaak zijn dit onpersoonlijke instanties die niet kunnen meedenken met uw situaties, maar slechts regels volgen.

4Kant biedt een persoonlijke benadering; wij proberen een oplossing te zoeken met uw schuldeisers: het zogenaamde minnelijke traject. In veel gevallen is de schuldeiser best bereid met u mee te denken en mee te werken!

Werkwijze Schuldhulp

De eerste stap van Schuldhulp verlening is altijd een inventarisatie; wat zijn uw inkomsten, uw lasten en uw schulden. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of er een aflossingsmogelijkheid is en zo ja hoeveel. OP basis van eze aflossingscapaciteit kan er gepraat worden met de schuldeiser. Voor meer informatie kunt u het beste een afspraak maken met een adviseur.

    Afloscapaciteit

    Uw adviseur berekent de afloscapaciteit: het bedrag dat u maandelijks kunt gebruiken om schulden af te betalen. De adviseur berekent het 'Vrij Te Laten Bedrag': dat is het bedrag dat minimaal nodig is om van rond te komen. De inkomsten min het "Vrij Te Laten Bedrag" is de afloscapaciteit.

      Beheerder: M - Links: 0 - Rubrieken: 2

      Overzicht van deze pagina beheerder